Ayurveda nedir“Ayurveda Ölümsüzlük İçindir.”
Charaka 25-40

Bu cümle, insanın zihin-beden ve evren ile bir ve bütün (yoga-çetan) olduğunu anladığında ölümsüz olacağını ifade eder.
Ayurveda bir tedavi yöntemi değildir. Sanskritçe olan kelimeyi Türkçeye “ömür bilgisi”, “hayat bilgisi” ya da “ölümsüzlük bilgisi” olarak çevirebiliriz.

Bu bilgilerin üç temel amaca yönelik olduğunu söyleyebiliriz;
1. Hastalıklardan kurtulmak
2. Hastalıklardan korunmak
3. İnsanda var olan gizli sınırsız potansiyeli açığa çıkarmak.

Tedavinin ötesinde “Mükemmel Sağlığı” yaratmak için yaşam tarzının bu bilgilere göre düzenlenmesidir. Tedaviden farklı olarak geçici bir süre değil, süreklilik gösteren bir yaşam biçimi olmasıdır.
Bu açıdan bakıldığında Ayurveda ve Veda’lar ile tanışmak ve uygulamaya başlamak sadece bir başlangıçtır. Zaman içinde devam ettikçe kişi kendi yolunu, yaşam tarzını kendisi belirleyecektir. Yani aceleye ve sindirilmemiş bilgiye yer yoktur.
Ana felsefe kısaca; Her insanın doğuştan getirdiği bir zihin-beden tipi vardır. Bu zihin-beden tipi dengede ise, bedenin kendi kendisini savunma sistemleri (bağışıklık) kişiyi hastalıklardan korur. Ancak zaman içinde yaşam koşulları, çeşitli etkenler nedeni ile bu denge bozulursa, çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Bir anlamda hastalıklar beden denge bozukluğunun göstergesi ve düzeltme çabasıdır.
Bu nedenle hastalıktan arınmak için, beden dengesini düzeltmeye yönelik yaşam tarzında yapılacak değişiklikler Ayurveda’nın özünü oluşturur.
Ana başlıklar olarak sıralarsak:
1. Zihin teknikleri (meditasyon)
2. Günlük rutin
3. Beslenme.

Bu üç ana başlık altındaki uygulamaları acele etmeksizin, ağır ağır, sindirerek günlük yaşantımıza adapte etmek esastır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir